സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

ബീഡി പറയുന്നത്...


ചുംബിച്ച് കൊല്ലാനാണൊ
നീയെന്നെ
ചുരുട്ടിയെടുത്തത്..

No comments: