സഹയാത്രികര്‍

Thursday, May 7, 2009

ചാവേര്‍ പറയുന്നത് ....

എന്റെ പള്ളിമിനാരത്തില്‍
ചിതറി തെറിച്ച
ചാവേര്‍ ഞാന്‍.

എന്റെ കര്‍ത്തവ്യത്തില്‍
എഴുതി ചേര്‍ത്ത
വ്യംഗ്യം.

കൂരാകൂരിരുട്ടില്‍
നെയ്തുണ്ടാക്കിയ
വരണ്ടുണങ്ങിയ തത്വം .

സ്വത്വം മറന്നത്.

അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തില്‍
അവനും ഞാനും പറഞ്ഞത് .
" അള്ളാ ....."

1 comment:

ശ്രീഇടമൺ said...

വരികള്‍ നന്നായിട്ടുണ്ട്...

ആശംസകള്‍...*
വീണ്ടും വരാം..