സഹയാത്രികര്‍

Wednesday, November 30, 2011

മനുഷ്യനായതില്‍!!!!!

അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്നു .
ജനരോഷമാണെടോ
!!

തല
തല്ലികീറുന്നു .
ഉള്‍ഭീതിയാണെടോ
!!

കൊടുംകാറ്റു
വീശുന്നു .
നിശ്വാസമാണെടോ
!!

ശുംഭനെന്നോതുന്നു
.
സ്വയംതന്നെയാണെടോ
!!

No comments: