സഹയാത്രികര്‍

Tuesday, May 22, 2012

രമയും, മീനാക്ഷി ടീച്ചറും പറയുന്നത്കോളം നിറയെ ഒന്ന് കരഞ്ഞു പോട്ടെ ഞങ്ങള്‍ .

ജീവിതം ചീന്തിയെടുത്തവര്‍ക്ക് തന്നെ
ഞങ്ങള്‍ കണ്ണീരും പങ്കുവെക്കുന്നു .

ആരോ പറയുന്നു , ഞങ്ങള്‍ റീ ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ബാറ്റെറികള്‍ .

ആരോ ഊതിവീര്‍പ്പിക്കുന്ന ബലൂണുകള്‍ .

ഒരു കത്തിയുഴിച്ചിലില്‍ ,

ഒരു വാള്‍ വീശലില്‍ ,
ഒരു നെടുനിശ്വാസം ഞങ്ങള്‍ കേട്ടു.

പുലരിയിലെ സൂര്യനും
അന്തിമേഘങ്ങളുടെ മേല്‍
ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നവനും ഏറ്റുമുട്ടി .

ചോരയും, നീരും അവസാനം പങ്കുവെച്ചെടുത്തപ്പോള്‍
കണ്ണീരുപ്പിനു നികുതി കൂട്ടി.

ഹൃദയപാരാവാരക്കരയില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഉപ്പു കുറുക്കുന്നു.
കുറുവടിയും , വരിയോലകളുമായ് ഇനി ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ?

No comments: