സഹയാത്രികര്‍

Sunday, June 8, 2008

ആകാശത്തിനു കീഴില്‍ എന്തെല്ലാം... ഈ ഞാനടക്കം ശതകോടി ജന്മങ്ങള്‍ .... ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പ്‌ മാത്രം എല്ലാത്തിനും മുഖ്യം ... ജീവിച്ചു തീര്‍ത്തു മടങ്ങുമ്പോള്‍ എന്താണ് ഈ ഭൂമിക്കു വേണ്ടി നല്‍കിയത് .... ഭൂമിയെ നരകത്തിനേക്കാള്‍ കഷ്ടമാക്കി അല്ലേ? ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം....

No comments: