സഹയാത്രികര്‍

Sunday, June 8, 2008

സ്നേഹം ......

സ്നേഹം

സൌഹൃദത്തിന്‍ കുഞ്ഞു തലോടലേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ,
പൂചക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ
എന്റെ മനസ്സ് സുഖാലസ്യത്തില്‍ മയങ്ങുന്നു.........
ഇടറി വീഴുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ
ഞാനെന്നില്‍ പുനര്‍ജനിക്കുന്നു..
ശിശിര മാസത്തിന്‍
‍സമ്മാനമായ തണുത്ത സ്നേഹം...
വാരി പൊതിഞ്ഞ് നിര്‍വൃതി കൊള്ളട്ടെ ഞാന്‍ .....

No comments: