സഹയാത്രികര്‍

Thursday, April 18, 2013

വറ്റിയ പ്രണയം
എന്നെയിനി പ്രണയിക്കേണ്ട


അതിന്ന് വറ്റി വരണ്ട നദി

നെല്ലിപ്പടി കണ്ട കിണര്‍
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പൊട്ടിയ വാക്ക്.
പിന്നിപ്പോയ ആകാശം .
നെഞ്ചലച്ചൊരു കരച്ചില്‍.

അതിന്ന് രാത്രിയില്‍ തനിച്ചാവല്‍.
പകലില്‍ തേടിയലയല്‍ .
ഇരുളില്‍ ഞെട്ടിയുണരല്‍.
സന്ധ്യയിലൊരാത്മഗദം...

വായിച്ചു തീരാത്ത പുസ്തകം
പാതി വായിച്ചത്.

അന്ന് സുനാമി വിതച്ച കടല്‍ .
ഇന്നതൊരു ചാവുകടല്‍ .

പ്രണയമില്ലെങ്കിലെന്ത്?
നീയുണ്ടല്ലോ എന്നരുകില്‍.