സഹയാത്രികര്‍

Thursday, April 18, 2013

ഒരേയൊരു സൂത്രധാരന്‍
സൂത്രധാരനെ മറന്ന്

വിദൂഷകന്മാര്‍ അരങ്ങു വാഴുന്നു.
രാവേറെ ചെല്ലുമ്പോള്‍
പിന്‍ കുടുമ മാറ്റി
തറ്റഴിച്ച്‌
വേദിക്ക് പുറകില്‍ കൂത്ത് നടത്തുന്നു.
സൂത്രധാരന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു...

അരങ്ങ് ഇരുണ്ട് തെളിയുമ്പോള്‍
സൂത്രധാരന്‍ വീണ്ടും അരങ്ങില്‍.
സുസ്മേര വദനനായി.
സദസ്സില്‍ ആരവം .
സൂത്രധാരന്‍ ഒന്നേ ഉള്ളൂ....

ആരവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍
അരങ്ങിന്റെ ഓരം പറ്റി
ഒരു നിഴല്‍ വിതുമ്പി....
അവനു പേര്‍ മാന്യന്‍.
ഒടുവില്‍ മാന്യനും നന്ദി പറഞ്ഞ്
ജനക്കൂട്ടം അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു....

No comments: