സഹയാത്രികര്‍

Thursday, April 18, 2013

കൊച്ചു വരികൾ

1.   
കാട്ടാളന് കവിയാകാം
കവി കാട്ടളനാകരുത്............
 
2.

നമ്മളുള്ള ദിക്കില്‍
എനിക്കൊന്ന് പെയ്യണം .
ഞാന്‍ പെയ്തു തീരുമ്പോള്‍
നമ്മള്‍ക്കൊന്നായൊഴുകാം
 
 
 


No comments: