സഹയാത്രികര്‍

Thursday, April 18, 2013

ഒരു ചേര്‍ന്നെഴുത്ത്  (ശുദ്ധമായ നരവര്‍ഗ്ഗം ഇന്ന് ലോകത്തില്‍ ഒരിടത്തുമില്ലല്ലോ . (എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്‌ )

ഇരുട്ടില്‍ തിളങ്ങുന്ന
എന്റെ മുഖത്തിന്
ഞാന്‍ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ
പേരിടും?
അതില്‍ കാപട്യമോ, വിഹ്വലതയോ
മുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും വഴുതുമ്പോള്‍..!

മുള്‍ വേലികളില്‍ കുടുങ്ങിയ
നിശ്വാസങ്ങളും , ചേതനയും.
അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ശകലവും..
എന്റെ നാട്... എന്റെ നാട്...

No comments: