സഹയാത്രികര്‍

Thursday, April 18, 2013

ആള്‍ദൈവപോരാട്ടങ്ങള്‍
ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനു നേരെ

ഒരു കയ്യും ഉയരരുത് .
ഒരു നാവും ശബ്ദിക്കരുത്.
നേര്‍ക്കുനേര്‍ നടന്നുവരരുത് .

മുട്ടിലിഴഞ്ഞു വന്നാല്‍ ഭക്തരാവാം.
കൂലിയില്ലാതെ വേല ചെയ്താല്‍
ദാസരാവാം.
മൊഴികള്‍ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയാല്‍
കാല്‍നക്കിയാവാം.

ശരണമന്ത്രങ്ങള്‍ ആശരണര്‍ക്കല്ല.
വിദ്വേഷം ചവച്ചരയ്ക്കാനല്ല .
വെള്ളപുതപ്പിയ്ക്കും മുന്‍പ്
ചതച്ച നാവില്‍ തേയ്ക്കാനുള്ള
വയമ്പാണ്.

ഓര്‍മ്മതെറ്റിയിനിയിങ്ങനെ വന്നാല്‍
വെള്ളപുതപ്പിയ്ക്കും ഞങ്ങള്‍.
അവസാനമൊഴി കൊണ്ട്
ഈയമുരുക്കിയൊഴിച്ച്
അടയ്ക്കും ഞങ്ങള്‍ .....

No comments: