സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം


വർഗ്ഗങ്ങളുടെ
ചോര ചിന്തിയ
വഴികളിൽ നിന്ന്
ഒരു ബീജകണം .

ആലോസരപ്പെട്ടു
കിടന്നൊരു
ഗർഭപാത്രത്തിൽ
പറ്റിപ്പിടിച്ച്
വളർന്നത്‌.

പറിച്ചു ചീന്തിയെറിഞ്ഞൊരു
സ്ത്രീശരീരത്തിനുള്ളിലെ
നൂറാമനിൽ നിന്ന്
ചാടിപ്പിച്ചൊരു ബീജം.

ചോര വിഴുങ്ങി ചത്ത
അമ്മയോടൊപ്പം
അൽപം ചോരയോടൊപ്പം
പുറത്തേക്ക്.

മുല പാതി മുറിഞ്ഞവളുടെ
മുല കുടിച്ചവൻ .

വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും
സ്വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും
ഇടയിലൊരു
ജീവനൊളിപ്പിച്ചവൻ .

ഇന്നവൻ
സ്വർഗങ്ങൾ
തേടിയുള്ള
യാത്രയിലാണ്.

അവനു വേണ്ടി
സ്വർഗങ്ങൾ
തുറക്കുന്ന സമയം
എപ്പോഴാണാവോ !!!!

No comments: