സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

ഒന്നും പറയാതെ പോയവർ


ഒരു കുമിളപോലെ
അൽപനേരം.
പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ
അതിരുന്നയിടം പോലുമറിയാതെ.

വഴുതിപ്പോയൊരു
തണുത്ത കാറ്റ് .
അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ
നനവിന്റെ
തണുത്തൊരോർമ്മ.

ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം.
കാറ്റിലലിഞ്ഞു .
ആരോ ഉള്ളിലടക്കിയ
ഗദ്ഗദത്തിന്റെ ഉൾവേവ്.

പറയാതെ പോയ ആരുടെയൊക്കെയോ
വാക്കുകളിന്നലെ
വരിയായിനിന്നെന്തൊക്കെയോ പുലമ്പി.

ആയിരം ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ
എന്നെ കരിച്ചുകളഞ്ഞു.
മണ്ണിലലിഞ്ഞ ആ ഗദ്ഗദലാവയ്ക്ക്
സൂര്യനെപ്പോലും കരിക്കാനുള്ള ചൂടുണ്ടായിരുന്നു !!

No comments: