സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

............

കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയ മഴയപ്പോൾ
ചുരം കയറുകയായിരുന്നു.
കാറ്റും മഴയും കൂടി
കൈകോർത്തുപിടിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി .
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ
ഏതോ കൊടുമുടിയിൽ തട്ടി തളർന്നു വീണു .

താഴ്‌വാരത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയ
മഴയും,
മഴക്കാടുകളിൽ തളർന്നു വീണ
കാറ്റും
പിന്നീടിന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലത്രേ !!

No comments: