സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

യാത്ര പോവണം ഇനിയും ദൂരേക്ക്


പുറപ്പെട്ടുപോയീന്നൊക്കെ
കേട്ടിട്ടുണ്ട് ..കുട്ടിക്കാലത്ത് .
ചിലർ .
പക്ഷെ അതൊരിക്കലും
തിരിച്ചുവരാത്തൊരു പോക്കായിരുന്നു.
വാഗ്മൊഴികൾ അങ്ങിനെയാണ് പറഞ്ഞുതന്നതും.
സത്യത്തിനൊരിപ്പിടവുമായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ.
അവരൊരിക്കലും വരാതിരുന്നപ്പോൾ .

പുറപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കൂടെയാണ്
ഇന്നുമെന്റെ കുട്ടിക്കാലം.
അതുകൊണ്ടു അതാദ്യകാമ്യം .

ഇന്നും യാത്രകളെന്നെ കൊണ്ടുപോവുന്നത്
ആ ഒരു പുറപ്പെട്ടുപോവൽ കാലത്തേക്കാണ്.

പക്ഷെ ഓരോ യാത്രകളും കഴിയുമ്പോൾ
എന്നെ പുറപ്പെട്ടയിടം തിരിച്ചു വിളിക്കും.

എന്റെ പഴയ ആ യാത്രികരെ അങ്ങിനെ ഒന്നും വിളിച്ചിരുന്നില്ലയോ ആവോ !!

No comments: