സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

തുലാവർഷ മിന്നൽ


ആ വെളിച്ചം മതി
ജീവനെടുക്കാൻ ...

നിന്റെ കൺവെളിച്ചം .
എന്നെ എത്ര നാൾ
വഴിതെറ്റിയലച്ചു.

നിന്റെ വാക്കുകളേക്കാൾ മുൻപേ
നിന്റെ നോട്ടം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ....!!

No comments: